《重登第一峰》

朝代:元代

作者: 吴全节

全文:

重登大峰顶,晓色正苍凉。华构烟霞壮,幽居日月长。

碧云浮洞户,清露沁衣裳。水浅玄龙跃,林深黑虎藏。

去天疑咫尺,胜地岂寻常。屏俯金峰画,炉分玉案香。

会仙犹有市,济世得无方。药圃多春意,丹房耿夜光。

何时结茅屋?稽首礼华阳。

拼音:

zhòng dēng dà fēng dǐng, xiǎo sè zhèng cāng liáng. huá gòu yān xiá zhuàng, yōu jū rì yuè zhǎng. bì yún fú dòng hù, qīng lù qìn yī shang. shuǐ qiǎn xuán lóng yuè, lín shēn hēi hǔ cáng. qù tiān yí zhǐ chǐ, shèng dì qǐ xún cháng. píng fǔ jīn fēng huà, lú fēn yù àn xiāng. huì xiān yóu yǒu shì, jì shì dé wú fāng. yào pǔ duō chūn yì, dān fáng gěng yè guāng. hé shí jié máo wū? qǐ shǒu lǐ huá yáng.

标签:

古诗大全工具简介

古诗大全主要内容为经典古诗词原文及翻译、注释、赏析。古诗以其独有的抒情艺术表现手法营造了传统文化中的诗性的意境,传达出古代士人重心灵体验和含而不露的审美意趣。古诗词-传承国学经典文化。

古诗大全工具使用说明

返回
顶部